Tuesday, February 11, 2014

NEW 2014 VEHICLE STICKER

Kepada Penduduk-penduduk Suri Puteri,

Sila ambil perhatian bahawa pelekat kenderaan bagi tahun 2014 sekarang telah sedia untuk diambil di pejabat pengurusan. Penduduk-penduduk akan diminta untuk mengisi borang Residents Registration Form 2014 sebelum diberikan pelekat kenderaan berdasarkan lot-lot yang telah ditentukan oleh pihak Pemaju. Adalah dimaklumkan juga bahawa pelekat kenderaan baru ini akan beransur-ansur dikuatkuasakan bagi menggantikan pelekat kenderaan 2013 pada 31 March 2014.


Dear Suri Puteri Residents,

Please be informed that the new 2014 vehicle stickers are now available at the management office. Residents will be requested to fill up Residents Registration Form 2014 in exchange to the sticker(s), according to the car park(s) allocated by the Developer. Please note that the new vehicle stickers will be phasing out the old 2013 sticker and will be mandatory by 31 March 2014.  
Share this article now on :

0 comments:

Post a Comment